BRC standardı bölümleri

BRC Standardı 7 bölüme ayrılmıştır:

  1. Üst Yönetim Taahhüdü ve Sürekli İyileştirme – herhangi bir gıda güvenliği sisteminin etkili olabilmesi için bu İşletme üst düzey yönetimi tamamen uygulama ve sürekli gelişimi taahhüt esastır.
  2. Gıda Güvenliği Planı (HACCP) – Gıda Güvenliği Sistemi için temel uluslararası Codex Alimentarius sistemin gereksinimlerine göre etkili bir HACCP programı
  3. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi – Bu ISO 9000 ilkeleri üzerine bina, gıda güvenliği ve kalite yönetimi gereksinimlerini ortaya koymaktadır. Bu ürün özellikleri, tedarikçi onayı, izlenebilirlik ve olaylar ve ürün geri çağırma yönetimi için gereklilikleri içerir.
  4. İşletme Standartları – Bu bina ve ekipman düzen ve bakım, temizlik, haşere kontrolü ve atık yönetimi dahil olmak üzere işleme ortamı için beklentilerini tanımlar. Bu yabancı cisim kontrolleri yönetmek belirli bir bölüm içerir.
  5. Ürün Kontrol – Bu ürün tasarımı ve geliştirme aşamasında, Alerjen yönetimi ve Laboratuvarlar ve ürün testi beklentilerini de gereksinimleri içerir.
  6. Proses Kontrol – Bu kuruluş ve güvenli süreç kontrolleri, ağırlık / hacim kontrolü ve ekipman kalibrasyon bakımı kapsar.
  7. Personel – Bu koruyucu giysi ve personel hijyeni ile ilgili personel ve beklentileri eğitimi için gereklilikleri
    tanımlar.

HACCP KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
•Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar
•Kalite Politikası
•Kalite El Kitabı
•Organizasyon Yapısı, Sorumluluk ve Yönetim Otoritesi
•Yönetim Taahhüdü
•Müşteri Odaklılık
•Yönetimin Gözden Geçirilmesi
•Kaynak Yönetimi
•İç Tetkik
•Satın Alma
•Tedarikçilerin Onaylanması ve Performanslarının İzlenmesi
•Genel Dokümantasyon Şartları
•Doküman Kontrolü
•Spesikasyonlar
•Prosedürler
•Kayıt Tutma
•Düzeltici Faaliyet
•İzlenebilirlik
•Olayların Yönetimi, Ürünün Geri Toplanması ve Geri Çağrılması
•Şikayetleri Ele Alma
İŞLETME ÇEVRESİ STANDARTLARI
•İşletme Dış Çevre Şartları
•Yerleşim, Konum, Durum
•Yerleşim Planı, Ürün Akışları ve Ayırım
•İşletme İçi Çevre Standartları
•İşletme Yerleşim Planı-Ürün Akışları ve Ayırım
•Ürün Üretim, Hammaddenin İşlenmesi, Hazırlanması, İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolama Alanları
•Servisler
•Ekipman
•Ürünlere Fiziksel ve Kimyasal Kontaminasyon Riski
•Bina Temizliği ve Hijyen
•Bakım
•Atık ve Atık Yönetimi
•Sosyal Tesisler
•Zararlı Kontrolü
•Taşıma
ÜRÜN KONTROLÜ
•Özel Malzemeler İçin İşleme Gereklilikleri
•Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi
•Metal ve Diğer Yabancı Madde Detektörü
•Stok Rotasyonu
•Ürün Serbest Bırakma
•Ürün Muayenesi ve Analizleri
•Ürün Paketleme
•Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
PROSES KONTROL
•Operasyonların Kontrolü
•Miktar Kontrolü
•Ölçme ve İzleme Cihazlarının Kalibrasyonu ve Kontrolü
PERSONEL
•Eğitim-Hammaddelerin İşlenmesi, Hazırlama, İşleme, Depolama Alanları
•Personel Hijyeni-Hammaddelerin İşlenmesi, Hazırlama, İşleme, Depolama Alanları
•Sağlık Taraması
•Koruyucu Giysiler-Gıda İşleyicileri ve Diğer Çalışanlar veya Gıda İşleme Alanındaki
•Ziyaretçiler

Diamond Vision
Diamond Vision
diamondvision.com.tr

Diamond Vision, müşterilerimizin bizden talep ettikleri hizmetleri sağlamak adına çalışmalar yapan; danışmanlık, denetim ve belgelendirme şirketi olarak kurulmuştur.

İlgili Mesajlar
Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlendi *

Hızlı Teklif Alın!

En hızlı teklifi verelim, en hızlı denetleme sürecini hemen başlatalım.