Prensiplerimiz

Prensiplerimiz

Dürüstlük Hizmetlerimizi sunarken müşterilerimiz ve kurum ve kuruluşları ile ilişkilerimizde dürüstlük prensibe bağlı kalmaktayız. Tarafsızlık Hem personellerimi hem de müşterilerimiz arasında ayrım yapmadan, ön yargıdan kaçınmaktayız. Danışmanlık, belgelendirme ve denetim şirketimizin tüzel kişiliği bakımından bu prensibimiz geçerliliğini korumaktayız Güvenilirlik Hizmet ve işlemlerimizde, müşterilere karşılıklı güven duygusu kapsamında net, anlaşılır ve doğru bilgi temine ederek, müşterimize tam ve vaktinde hizmet vermekteyiz. Toplumsal Fayda ve Çevreye Saygı Hizmetlerimizi karlılığın yanı sıra, toplumsal faydayı da gözeterek, çevreye saygı prensipleri ışığında sosyal ve kültürel faaliyetlere destek vermeye özen göstermekteyiz. Hizmet Kalitesi Ülkeler arası şartlar ve ulusal yönetim hükümleri kapsamında, uygunluk değerlendirme hizmetlerimizi, ihtiyaç duyduklarımızı sağlamadan vermemekteyiz. Hizmetlerimizde standardizasyonu artırma gayreti göstermekte ve şirketimiz içinde bu hedefimize ilişkin gerekli tedbirleri alarak personelimize gerekli eğitimler vermekteyiz. Müşterilerin Bilgilendirilmesi Müşterilerimize verdiğimiz her çeşit ürün ve hizmetlere yönelik, hizmet ilişkisinin her sürecinde ve her konuda tam, doğru ve vaktinde bilgi paylaşımında bulunmaktayız. Müşterilerimize yanlış ve ya eksik bilgi sunmaktan sürekli olarak kaçınmaktayız. Müşteri Sırrı Yönetmelik uyarınca bilgi ve belge talep etmeye yetkili mercilere ve kişilere yasal anlamda verilmesi gereken bilgi ve belgeler haricinde, müşterilerimize yönelik her çeşit bilgi ve belgeleri gizli tutmak ve itina ile saklanmak hedefimiz ile yönetim sistemimizi yapılandırmış bulunmaktayız. Müşteri Şikayetleri Müşterilerimizin her husustaki şikayet ve önerilerini analiz etmek, değerlendirmek ve neticeye bağlamak amacı ile cevap verecek bir sistemimiz bulunmaktadır. Kamu Kuruluşları İle İlişkilerimiz Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerimizde, dürüstlük ve saydamlık prensipleri akabinde hareket etmekteyiz. Yönetmelik uyarınca denetim ve kontrol için talep edilen bilgi, belge ve kayıtların tam, doğru ve vaktinde iletilmesine özen vermekteyiz.

Hızlı Teklif Alın!

En hızlı teklifi verelim, en hızlı denetleme sürecini hemen başlatalım.