Akreditasyonlar

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

FSSC 22000 diğer ISO standartları gibi tarafsız belgelendirme kuruluşlarında sertifikalandırılan bir gıda güvenliği yönetim sistemidir. Fakat diğer Gıda Güvenliği Standartlarından farklı olarak GFSI’ın tanıdığı/onayladığı bir sistemdir. FSSC 22000 özetle; ISO 22000 + Sektör PRP (Teknik Öngereklilikleri) standardı + FSSC’nin vakıf kuralları demektir.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

NEDEN FSSC 22000 BELGESİ ALMALIYIM?

FSSC 22000’in en önemli farkı Küresel Gıda Güvenliği Federasyonu (GFSI*) tarafından tanınıyor olması. Böylece BRC ya da IFS gibi belgelere eşdeğer olup alternatif oluşturur. Örneğin GFSI onaylı bir belgeye sahip (BRC, IFS, FSSC22000) bir firma kendi sistemleri gereği kritik tedarikçilerinden de GFSI onaylı ( BRC, IFS,FSSC) bir belge ile sertifikalandırılmış olmasını ya da tesislerinin yerinde denetim yapılmasını istemek zorundadır. FSSC 22000 bu gerekliliği karşılar ve böylece 2. Taraf denetime (müşteri denetimi) ihtiyaç duymazsınız. Ayrıca müşterinizin yaptıracağı 2. Taraf denetim hangi firma tarafından yaptırıldıysa onu bağlar fakat FSSC 22000 belgesi aldığınızda bunu tüm mevcut müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz için kullanabilirsiniz.

*GFSI üreticilerin gıda güvenliği standartlarını ve çiftlik güvence standartlarını karşılaştırmak ve ölçümlemek için yürütülen programdır.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

BRC Sertifikası yerine FSSC 22000 de alabileceğinizi biliyor musunuz?

BRC belgesi ile girebileceğiniz tüm satış kanalları için FSSC belgesini de kullanabilirsiniz çünkü GFSI tarafından tanınıyor olmak FSSC’yi BRC ve IFS ile eşdeğer kılar.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Hangi sektörler ve üreticiler için geçerlidir?

aşıma Depolama, Toptan ve Perakende Satış, Catering, Yem Üreticileri, Gıda Üreticileri, Ambalaj Üreticileri, Tarımsal Üretim (Farming).

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Uluslararası ticarette güvenliğin artması ile gıdalardaki tehlikelere karşı korunması gündeme gelmiştir.
Gıda üretimi ve tedariki uluslararası zincirde güvenlik riskleri doğurmuştur. Bu da dünya ticaretinde bir tehdit unsuru olmuş, riskleri artırmıştır.

Etkili ve uyumlu gıda güvenliği sistemlerini yönetmek ve tedarik zincirinin her halkasında gıda güvenliği ve uygunluğu sağlamak amaçlanmıştır.

Bundan dolayı uluslararası uyumlaşmayı sağlayan Uluslararası Standartlar Teşkilatı ISO devreye girerek, gıda zincirindeki bütün halkaları kontrol altına alan gıda güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmuştur. Geçerliliği ve kabul görülmesi uluslararası düzeydedir.

ISO gıda güvenliğine yönelik geliştirmiş olduğu standardını FSSC 22000 olarak tanımlamış ve global menfaatler için yayınlamıştır. Gıda güvenliğini ve uygunluğu bu standart tam manasıyla karşılamıştır. Ayrıca ISO, ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgelendirme sağlayan Kuruluşlar için şartlar içeren Teknik Şartname ISO TS 22003’ ü geliştirmiştir. Bu gelişmeler gereklerine uygun bir genel kabul görmüş gıda güvenliği sertifikası için gıda üreticileri artan ihtiyacın pekiştirdiği zincir ve daha sonra gelen müşterilere perakende kuruluşlarının çeşitli sertifikasyon programlarının gereksinimleri içermektedir.

Avrupa Gıda ve İçecek Dairesi de bu bilgiler ve gereksinimler ışığında gıda güvenliği ve güvenli gıda üretimi için iyi üretim uygulamaları için bir teknik şartname hazırlığına başlamıştır. İngiliz standart teşkilatı BSI bu ihtiyaç için gerekli çalışmaları yaparak PAS 220 teknik şartnamesini yayınlamıştır. Bu çalışmalarından ardında ISO 22000 gıda güvenliği standardı ile PAS 220 teknik şartnamesini birleştirerek yeni bir gıda güvenliği uygulama ve sertifikasyonu geliştirmişlerdir. Bu sertifikasyonun amacı, gıda zincirinde sertifikasyon gereklilikleri ve gıda güvenliği sistemleri için yöntemlerin uyumlu hale getirilmesi ve ilgili içerik ve kapsam olarak karşılaştırılabilir bir güvenilir gıda güvenliği sertifikaları sağlamaktır.

Bu standart Avrupa Gıda ve İçecek Dairesi tarafından kabul edilmiş, uluslararası uyum ve kabul görürlük çalışmaları yapılmış ve belgelendirme faaliyetleri başlatılmıştır.

2011 yılından bu yana Avrupa Gıda Dairesi PAS 223′ ü yayınlamıştır. PAS 223’ ün amacı (Gıda Ambalajı) ambalaj malzemesi üretimi ile FSSC 22000 belgelendirme kapsamını genişletmek olmuştur. Gıda güvenliği için ön koşul programları ve tasarım gereksinimleri imalatı ve gıda ambalaj uygunluğunun sağlanması hedeflenmektedir. FSCC 22000 sektörünün PRP’ler (önkoşullar) için gerekli teknik altyapı materyali olmuş ve uluslararası gıda sektöründeki büyük firmalar bu sektörlerdeki bu uygulamaları ister hale gelmiştir.

FSSC 22000 sertifikasyonu (ISO 22000, ISO 22003 ve sektör (Ön Gereksinim Programları) PRP’leri için teknik şartname) için mevcut standartlara dayalı Gıda Güvenlik Sistemleri için eksiksiz bir sertifikasyon programı içermektedir. Bu sertifikasyon ISO 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşları İçin Şartlar-Akreditasyonu standardı çerçevesinde de değerlendirilmiş ve akreditasyonu sağlanmıştır. Mevcut Durumda hali hazırda ISO 22000 için bu geçerli durumdadır ve işleri daha da kolaylaştırmıştır.  Üreticilerin bu sertifikasyon programını karşılamaları için sektör PRP’leri PAS 220 teknik şartnamesi gereğince ilave bir inceleme ile sağlanmaktadır. Kendi ISO 9001 kalite yönetim sistemlerine entegre etmek isteyen kuruluşlar bu koşulları sistemlerine alarak gerekleri karşılayabilirler. Bu gıda zincirinde kuruluşların gıda güvenliği sistemlerinin belgelendirilmesi için geliştirilmiş uygulamada, raf ömrü uzun bir süreç ya da hayvansal ürünler üretim, bitkisel bozulabilen ürünler, katkı maddeleri, vitaminler, biyo-kültür ve gıda ambalaj materyali üretimi gibi (diğer) gıda maddelerine de uygulamaya tabidirler. FSSC 22000 sertifikasyon programı GFSI-Global Gıda Güvenliği Girişimi Yönetim Kurulu tarafından tanınmasını başarı ile sağlamış ve kuruldan uygunluk almıştır. Bu GFSI Kılavuz Uygunluk Belgesi Sürümü Kılavuz 5 de belirtilen şartları kullanarak kapsamlı bir kıyaslama süreci ve Aralık 2009’da yayımlanan zeyilnameyi izlemiştir. FSSC 22000, GFSI Kılavuz 6’ ya karşı da uyumlaştırılmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için bize ulaşın: 

Merkez Ofisimiz

Adres:
Tahılpazarı Mh. 465 Sk. Seher Yerebakan İşhanı No:4/306 K:3 D:30 Muratpaşa/ANTALYA

Pzt-Cts 9.00-18.00 Pazar KAPALI

Email: 
info@diamondvision.com.tr

Telefon:
+90 (552) 951 65 57

Uzman ekibimizle birlikte

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip olmak için bize başvurmanız yeterlidir.

Belgelendirmenizi KOSGEB DESTEĞİ ile alabildiğinizi biliyor muydunuz ?

Kosgeb Türkak akreditasyonlu FSSC22000 ve ISO 22000 belgelerini alan firmalara % 50 belgelendirme desteği sağlamaktadır. Bunun için yapmanız gereken tek şey Kosgeb’e üye olduğunuzdan emin olup genel destek başvurularından belgelendirme desteğine online olarak başvurmak ve DV-CERT’i belgelendirme kuruluşu olarak seçmek. Kosgeb destekleri ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

HACCP artık belgelendirilmeyip bunun yerine tüm dünyada geçerliliği ve akreditasyonu mevcut ISO 22000 sertifikalandırılmaktadır.

KOSGEB DESTEĞİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Hızlı Teklif Alın!

En hızlı teklifi verelim, en hızlı denetleme sürecini hemen başlatalım.