ISO 17020 Muayene Kuruluşları Uygunluk Değerlendirmesi

ISO 17020:2012

Muayene Kuruluşları
Uygunluk Değerlendirmesi

ISO 17020, “Muayene hizmeti gerçekleştiren kuruluşlar için genel faaliyet kriterileri” olarak tanımlanan muayene kuruşularının yetkinliği için uluslararası olarak tanınmış bir standarttır. ISO 17020, kalite yönetim sistemine özel olarak hazırlanmış olan ISO 9001 standardı ile karıştırılmamalıdır. ISO 9001 bir muayene kuruluşunun teknik yeterliliğinin değerlendirilmesini gerektirmez ve ISO 17020’e bir alternatif değildir.

Verdikleri hizmetlerin, müşterileri ve denetim yapan yetkililer tarafından kabul edilmesi için bu kuruluşların uymalarının gerektiği genel kriterlerin bir Avrupa standardı içinde uyumlaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle TS EN ISO 17020 standardı, görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, süreçlerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini ve şartlara uygunlukların tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda denetim yapan yetkililere rapor edilmesini içeren kuruluşların fonksiyonlarını kapsamaktadır.
ISO 17020 standardı muayene hizmeti veren tüm kuruluşlar için ulusal ve uluslararası platformlarda tanınma imkanı sunduğu için, tüm muayene kuruluşlarının hizmetlerini uluslararası arenaya taşımak için almaları gereken bir akreditasyondur. Genel olarak akreditasyon alması gereken hizmet alanları şunlardır:
• Uluslararası gözetim hizmeti sunan kuruluşlar
• Araç muayene istasyonları ve egzost emisyon ölçüm istasyonları
• Periyodik fenni muayene hizmeti veren kuruluşlar
• Muayene ve karşılıştırmalı uygunluk kontrolü yapan kuruluşlar.
ISO 17020 Muayene Kuruluşları Uygunluk Değerlendirmesi Standardı’nın Faydaları:
• Akredite kuruluştan çıkan muayene sonuçlarının iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görmesi,
• Muayenelerin test tekrarı ve değerlendirmelerinin bertaraf edilmesi veya azaltılması,
• Karşılıklı tanınma anlaşmalarında akreditasyon tarife dışı engelleri ortadan kalkmasına da katkı sağlaması,
• Kapasite üzerine olumlu etki sağlaması,
• Spesifik alanlarında kanıtlanmış yetkinliklere haiz muayene kuruluşlarının resmen tanınması,
• Saygınlık ve ticari üstünlük,
• Üçüncü taraflar tarafından tanınması nedeniyle muayene birimlerinin tek bir denetimden geçmesini sağlayarak çoklu denetimleri önlemesi,
• ÖZellikle periyodik muayenelerin kalite düzeylerinin artması,
• Kalitenin sürekliliğini ve güvenirliliği disiplin altına alması,
• Müşteri memnuniyetinin artması,
• Personelin teknik yeterliliğinin artması,
• Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolü,
• Rekabet avantajı yaratması,
• Verilen muayene hizmetinin kabul görmesi.

Diamond Vision
Diamond Vision
diamondvision.com.tr

Diamond Vision, müşterilerimizin bizden talep ettikleri hizmetleri sağlamak adına çalışmalar yapan; danışmanlık, denetim ve belgelendirme şirketi olarak kurulmuştur.

İlgili Mesajlar
Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlendi *

Hızlı Teklif Alın!

En hızlı teklifi verelim, en hızlı denetleme sürecini hemen başlatalım.