Banner
Otelinizi artık belediye ruhsatıyla işletemeyeceksiniz!
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

ISO 14001 çevre yönetim sistemi prosesleri

Stratejik Çevre Yönetimi kuruluşların stratejik planlama prosesinde çevre yönetiminin önemi daha da artmıştır. Kuruluşun yapısının anlaşılması şartıyla hem kuruluşa hem de çevreye fayda sağlayacak fırsatların belirlenmesi amaçlanmıştır. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin, yerel, bölgesel ve global çevresel şartların değişmesi durumlarının kuruluşa etkisi veya kuruluşun bu deği- şimlere etkisi üzerine odaklanmış yeni şartlara yer verilmiştir. Liderlik Yönetim sisteminin başarıya ulaşmasında; liderlik maddesi çevresel yönetim sisteminin teşvik edilmesi için yeni bir şart getirilmiştir. Çevrenin Korunması Çevrenin zarar ve bozulmalardan korunması için kuruluşun proaktif girişimlerinin arttırılması beklentisi öenmlidir. Çevreyi koruma aşağıdaki şekillerle ifade edilmektedir;
  • Kirliliğin önlenmesi
  • Sürdürülebilir kaynak kullanımı
  • İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu
  • Biyoçeşitlilik ve ekosistemi korunması
Çevresel Performans Sürekli iyileştirme için; çevresel performansın arttırılmalıdır yaklaşımı söz konusudur. Kuruluşun politikasındaki taahhütler ile tutarlı olacak şekilde kuruluş; uygulanabilir olduğunda emisyonlarını ve atıklarını azaltmalıdır. Yaşam Döngüsü Perspektifi Mevcut çevresel boyutların yönetilmesi ile ilgili şartlar attırılmıştır.Kuruluş; ürün yaşam döngüsü boyunca ürün tasarımı ve geliştirmesinde ürünün yaşam döngüsünü dikkate alınarak (ham madde temini, tasarım, üretim,taşıma, depolama, teslim, kullanım, kullanım sonrası geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf ) ürün ve hizmetin çevresel etkisinin kontrolünü arttırmalıdır.Yaşam döngüsü değerlendirmesi yapmak standardın direkt bir şartı değildir. Dış Kaynaklı Proses Kuruluş dış kaynaklı proseslerini kontrol/etki etmelidir. İletişim İç ve dış iletişimle ilgili olarak bir iletişim stratejisi belirlenmesi eklenmiştir. Çevre yönetim sistemin geliştirilmesine yönelik öneriler dahil tutarlı ve güvenli bilginin iletilmesi için bir mekanizma oluşturulması şartı getirilmiştir. Kuruluş dış iletişimde nelerin sağlanacağı kararını kendisi vermelidir. Ancak yasal otorite ve ilgili tarafların beklentileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Dokümantasyon ‘Dokümante edilmiş bilgi’ terimi ‘dokümanlar’ ve ‘kayıtlar’ yerine kullanılmıştır. Kuruluş, ‘prosedürler’ gerektiğinde hüküm verme esnekliğine sahiptir. Herhangi bir format (kağıt, bulut vs.) geçerlidir.
Diamond Vision
Diamond Vision
diamondvision.com.tr

Diamond Vision, müşterilerimizin bizden talep ettikleri hizmetleri sağlamak adına çalışmalar yapan; danışmanlık, denetim ve belgelendirme şirketi olarak kurulmuştur.

İlgili Mesajlar
Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlendi *