Harici Sistem Denetimleri

Harici Sistem Denetimleri

Yönetim sistemleri yatırımdır; kurumlara verimlilik, kalite, tasarruf, prestij ve karlılık gibi pek çok fayda kazandıracaktır. Fakat her yatırımda olduğu gibi yönetim sistemlerinin de bir bedeli vardır ve sistemlerin bedeli daha ziyade emek, bilgi ve zamanın karmasından oluşur. Bu yüzden kurumsallaşan organizasyonlarda yönetim sistemlerinin icrası ve kontrolü için ek departmanlar kurulmakta ve sırf sisteme yönelik istihdam sağlanmaktadır. Ancak hem ülkemizde kalite konusunda yetişmiş personelin azlığı, hem kapsamlı bir denetçi havuzu oluşturmanın yüksek maliyetli ve zor olması, hem de kalite konusunun ileri derecede uzmanlık gerektirecek kadar derin olması sebebiyle, pek çok kurum kalite ve sistem faaliyetleri için dış kaynak (outsource) kullanır. Outsource ihtiyaçlarının başında ise sistem kurulumu ve denetim konuları gelmektedir.

Yönetim Sistemleri denetimleri üçe ayrılır: Birinci Taraf Denetimleri: Kurumun kendi sistemini denetlemek için yapılan iç tetkiklerdir. İç Tetkik olarak da bilinir. İkinci Taraf Denetimleri: Kurumun tedarikçileri denetlemesidir. Dış Tetkik olarak da bilinir. Üçüncü Taraf Denetimleri: Kurumdan veya kurumun dahil olduğu iş ağından bağımsız odakların yaptığı denetimlerdir. Bağımsız Denetim olarak da bilinir.
Yönetim sistemlerinin bizzat başdenetçiler tarafından sağlıklı şekilde denetlenmesi ve onların yönlendirmeleri doğrultusunda iyileştirilmesi için kurumlar Harici Sistem Denetimi hizmeti alırlar. Böylece sistemlerin bağımsız bir bakış açısıyla ve uzman bilgisiyle değerlendirilmesi sağlanır.
Ayrıca sistemin üçüncü taraf denetiminden evvel gözden geçirilmesi ve eksikliklerin düzeltilmesi için ön denetim söz konusudur. Kurumun belgelendirme denetimine daha hazırlıklı girmesi ve belgelendirme sürecinin sekteye uğramaması için de dış kaynaklı denetimler tercih edilir.
Pek çok kurum kalite prensipleri çerçevesinde tedarikçilerini denetlemektedir. İşletme ile tedarikçisi arasındaki bağın zedelenmemesi, ilişkilerin subjektif sonuçlara sebep olmaması ve tetkikin sağlıklı şekilde yapılması amaçlarıyla denetimin dış kaynaklı yapılması istenir.
Diamond Vision, yönetim sistemlerinin, yapılan yatırıma cevap verecek kadar düzgün işlemesi ve denetimlerin güvenilir kılınması, sağlıklı ve objektif veriler elde edilmesi ve kurumların düşük maliyetle yüksek tetkik verimi elde edebilmeleri için, Harici Sistem Denetimleri hizmeti vermektedir. Kurumunuzun tamamına, belirli departmanlara veya tedarikçilerinize yönelik tetkikler, bizzat bu işin uzmanı başdenetçilerimiz ve profesyonel ağımızda bulunan dış denetçiler tarafından yapılmaktadır.
Harici Sistem Denetimi hizmeti verilen standartlar şunlardır:

Harici Sistem Denetimi’nin Faydaları:
• Denetimlerin güvenilir ve objektif olarak gerçekleşmesini sağlar.
• Denetim sonucu sağlıklı ve kullanılabilir veri ortaya çıkarır.
• Organizasyonel yükü hafifletir.
• Kalite departmanının iyileştirmelere ve düzeltmelere odaklanmasını sağlar.
• Denetimin, işin gerçek uzmanları tarafından yapılması ile sistem kalitesi artar.
• Sistem iyileştirmelerine zemin hazırlar.
• Karmaşık problemlerin ve domino etkilerinin saptanmasına ve çözülmesine yardımcı olur.
• İşletme körlüğünü önler.
• Problemleri gizleme, erteleme, kişileri kayırma, sorumluluktan kaçma ve benzeri riskleri bertaraf eder.
• Örgütsel iletişimin ve tedarikçi ilişkilerinin zedelenmesini önler.
• Departmanlara zaman ve emek tasarrufu sağlar.
• Belgelendirme süreçlerini hızlandırır ve kolaylaştırır.
• Toplam uygunsuzluk niceliğini düşürür
• Kalitenin tedarikçiden başlayarak son ürüne kadar artması sağlanır.
• Kalite departmanı personelini geliştirir.
• Kaliteye yapılan yatırımın geri dönüşünü artırır.
• Denetçi havuzu oluşturmaktan çok daha düşük maliyetlidir.

Diamond Vision
Diamond Vision
diamondvision.com.tr

Diamond Vision, müşterilerimizin bizden talep ettikleri hizmetleri sağlamak adına çalışmalar yapan; danışmanlık, denetim ve belgelendirme şirketi olarak kurulmuştur.

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlendi *

Hızlı Teklif Alın!

En hızlı teklifi verelim, en hızlı denetleme sürecini hemen başlatalım.