FSSC standardı içeriği

1.          Kapsam
2.          Atıf yapı lan standardlar
3.          Terimler ve tarifler
3.1       Gıda güvenliği
3.2       Gıda zinciri
3.3       Gıda güvenliği tehlikesi
3.4       Gıda güvenliği politikası
3.5       Son ürün
3.6       Akı ş şeması
3.7       Kontrol önlemi
3.8       Ön gereksinim programı
3.9       Operasyonel  ön gereksinim programı  (OGP)
3.10     Kritik kontrol noktası  (KKN)
3.11     Kritik limit
3.12     İzleme
3.13     Düzeltme
3.14     Düzeltici faaliyet
3.15     Geçerli kılma
3.16     Doğrulama
3.17     Güncelleme
4          Gıda güvenliği yönetim sistemi
4.1       Genel şartlar
4.2       Dokümantasyon şartları
5          Yönetim sorumluluğu
5.1       Yönetimin taahhüdü
5.2       Gıda güvenliği politikası
5.3       Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması
5.4       Sorumluluk ve yetki
5.5       Gıda güvenliği ekip lideri
5.6       İletişim
5.7       Acil durumlara hazı rlı lı k ve müdahale
5.8       Yönetimin gözden geçirmesi
6          Kaynak yönetimi
6.1       Kaynakları n sağlanması
6.2       İnsan kaynakları
6.3       Alt yapı
6.4       Çalışma ortamı
7          Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme
7.1       Genel
7.2       Ön gereksinim programları
7.3       Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
7.4       Tehlike analizi
7.5       Operasyonel ön gereksinim programları nı n oluşturulması
7.6       HACCP planı nı n oluşturulması
7.7       OGP ve HACCP planları nda belirtilen başlangı ç bilgi ve dokümanları n güncelleştirilmesi
7.8       Doğrulama planlaması
7.9       İzlenebilirlik sistemi
7.10     Uygunsuzluk kontrolü
8          Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kı lı nması , doğrulanması  ve iyileştirilmesi
8.1       Genel
8.2       Kontrol önlem kombinasyonları nı n geçerli kı lı nması
8.3       İzleme ve ölçmenin kontrolü
8.4       Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
8.5 İyileştirme  Maddelerinin yanı sıra, ISO 22000 standardında geçen 7.2.3 maddesinin altına getirdiği alt maddelerle beraber ilave olarak son beş maddeyi içermektedir.
1-Binaların yapısı ve yerleşimi durumları
2-Çalışma alanı, bina ve eklentilerinin yerleşimi
3-Yardımcı tesisler -hava, su, enerji, yakıt
4-Atık ve kanalizasyon gibi destek hizmetleri
5-Ekipman uygunluğu, temizlik, önleyici bakım
6-Tedarik yönetimi ve uygulamaları
7-Çapraz Kontaminasyonu (Çapraz bulaşma) engellemek için önlemler
8-Temizlik ve sanitasyon uygulamaları
9-Haşere kontrolü mücadele metodları
10-Personel hijyeni ve çalışılan tesisleri
11-Yeniden işleme (rework) uygalamaları
12-Ürün geri çağırma (recall) prosedürleri
13-Depolama Şartları
14-Ürün ve tüketici bilgilendirilmesi
15-Gıda savunma, biyosavunma ve biyoterörizm uygulamaları

Diamond Vision
Diamond Vision
diamondvision.com.tr

Diamond Vision, müşterilerimizin bizden talep ettikleri hizmetleri sağlamak adına çalışmalar yapan; danışmanlık, denetim ve belgelendirme şirketi olarak kurulmuştur.

İlgili Mesajlar
Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlendi *

Hızlı Teklif Alın!

En hızlı teklifi verelim, en hızlı denetleme sürecini hemen başlatalım.