ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardı nasıl kurulur

Firmada ISO 14000 / ISO 14001:2015 belgeleri ve uygulamaları ile ilgili bir yönetim temsilcisi ataması için bir çalışanın yönetim tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu kişiye ISO 14000 / ISO 14001:2004  belgeleri ve standartları ile ilgili temel eğitimlerin verilmesi sağlanır.
Firmanın organizasyon şeması yapılır bu şema firmanın mevcut durumu, yöneticilerinin istekleri ve ilgili ISO 14000 / ISO 14001:2015 standartları göz önüne alınarak yapılır ve firma yöneticisinin onayına sunulur.
Proseslerin Yönetimi ve Etkileşimi , Çevre Politikasının, Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi, Ana süreçlerin ve ana süreçlere bağlı destek süreçlerin belirlenmesi, Süreçlere ait girdilerin, çıktıların, performans kriterlerinin ve birbirine olan etkilerinin belirlenmesi, Süreçlerin izlenmesi ile ilgili metotların tanımlanması  kalite politikası ile tutarlı Çevre Hedeflerin Belirlenmesi , Organizasyon şemasının hazırlanması, görevlerin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi Çevre planlarının yazılı hale getirilmesi , süreçlerin hazırlanması, ISO 14000 / ISO 14001:2015 belgesine uygun olarak El Kitaplarının, prosedürlerinin, talimatların, süreçlerin, çevre planlarının, görev tanımlarının uygun bir formatta doküman haline getirilmesi sağlanır. ISO 14000 / ISO 14001:2015 belgesi, standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü Prosedürlerin yazılı hale getirilmesi, ISO belgesinin standardın çevreye yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların yazılı hale getirilmesi sağlanır.Çevre Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların tamamlanması sağlanır.
Dökümantasyonu hazırlanıp tamamlanan dökümanlar ilgili kişilerin onayına sunulur. Onaylanan dökümanların dağıtımı sağlanır
Tüm firma çalışanlarına ilgili ISO 14000 / ISO 14001:2015 standardıyla ilgili Genel Bilgilendirme eğitimin gerçekleştirilmesi sağlanır.
Hazırlanan formlarının içeriği uygulamalar esnasında hazırlanır. Dış Kaynaklı dökümanların tespiti ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi, Kayıtların saklanma süreleri ve korunması ile ilgili yöntemlerin belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması, Arşiv ortamının belirlenmesi ve uygulamaların yapılması, Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve listelenmesi yapılır ve yayınlanır. Müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmaların yapılması (Müşteri anketleri) Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması, Personel anketlerinin yapılması ve personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması ISO 14001:2015 belgesi Çevre planlama ve gerçekleştirme ile ilgili gerekliliklerin ve uygulamaların yapılması. Kalibrasyona tabi İzleme ve Ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapılması ISO 14000 / ISO 14001:2015 İç tetkik ile ilgili eğitimin yapılması ISO 14000 / ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi, Acil Durum Eylemlerinin Yapılması, Tatbikatların Yapılması, Veri analizi ve istatistik çalışmaların yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, Uygun olmayan ürün-hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması, Diğer proseslerle ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması, yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi , ISO 14000 / ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi , ISO 14000 / ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması .
Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre varsa tespit edilen eksikliklerin tamamlanması yönetim temsilcisi tarafından gerekli çalışmalar yapılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanır bu durum belgelendirme firmasına bildirilir ve belgelendirme firmasının uygulamaları ile takip edilir. ISO 14001:2015 belgesi firmaya verilir.

Diamond Vision
Diamond Vision
diamondvision.com.tr

Diamond Vision, müşterilerimizin bizden talep ettikleri hizmetleri sağlamak adına çalışmalar yapan; danışmanlık, denetim ve belgelendirme şirketi olarak kurulmuştur.

İlgili Mesajlar
Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlendi *

Hızlı Teklif Alın!

En hızlı teklifi verelim, en hızlı denetleme sürecini hemen başlatalım.