İşte TGA'nın imza attığı GSTC kriterleri

İşte TGA’nın imza attığı GSTC kriterleri

TGA tarafından yapılan açıklamada, sürdürülebilir turizm için Global Sustainable Tourism Council ile anlaşma imzalandığı açıklanmıştı. Global Sustainable Tourism Council’ün web sitesinde yayınlanan temel kriterleri inceleyelim;

Türkiye’den Sürdürülebilirlik Atağı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), dünyanın en üst çevre ve sürdürülebilirlik platformu olduğu belirtilen Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile iş birliği anlaşması imzaladı. “Yeni program ile Türkiye turizm endüstrisi, küresel sürdürülebilirlik uygulamalarına hız verecek.” diyen TGA, 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan programın ilk aşamasının 2023, ikinci aşamasının ise 2025 yılına kadar kademeli olarak gerçekleştirileceğini kaydetti.

Turizmin daha rekabetçi olması ve trendleri yakalaması hedefleniyor

Anlaşmayla Türkiye’nin hem turizmde öne çıkacağını hem de geçen yıl imzalanan Paris İklim Anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getireceği kaydedilen açıklamada, “2022 yılı itibarıyla turizm endüstrisinde sürdürülebilir bir dönüşüme start veren Türkiye’yi uluslararası alanda rekabetçi kılacak olan GSTC işbirliği, uluslararası turizm trendlerinin yakalanmasına da fırsat sunacak.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’deki, 12 bin turizm merkezinin Güvenli Turizm Sertifikası ile ulaşım, konaklama, tesis personeli ve misafirlerin sağlık koşulları ile ilgili bir dizi önlemi hayata geçirdiği ifade edilen açıklamada, yeni iş birliği ile birlikte konaklama tesisleri başta olmak üzere turizm sektörüne hem güvenli hem de sürdürülebilir standartların getirileceği vurgulandı.

Peki TGA’nın iş birliği anlaşması imzaladığı GSTC’nin temel prensipleri neler, turizm sektörünün hangi alanlarında nelerin hayata geçirilmesini sağlıyor?

Bu konuyla ilgili GSTC’nin birkaç tane temel belgesi bulunuyor. Bunlardan biri GSTC Destinasyon Kriterleri, ikincisi GSTC Otel Endüstrisi Kriterleri ve üçüncüsü de GSTC Tur Operatörlüğü Kriterleri.

Güvenli Turizm Sertifikasından son derece farklı

Düşünülenin aksine, GSTC’nin kriterleri sadece turizm işletmelerindeki fiziki koşulları belirlemiyor, aynı zamanda turizmin çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi boyutlarını da kapsıyor ve sürekli bir iyileştirmeyi ve sürdürülebilir bir yönetim sistemini hedefliyor.

Yani bir işletme GSTC kriterlerine tabi olduğunda aşağıdaki kriterleri kabul etmiş olacak:

 • Sürdürülebilir bir yönetim sistemi,
 • Sağlık, güvenlik, işgücü ve çevresel konularda tüm ulusal ve ulusal düzenlemelere uyum,
 • İyi bir raporlama sistemi,
 • Sürdürülebilir yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması için personel eğitimleri,
 • İzlenebilir müşteri memnuniyeti,
 • Ürün ve hizmetler bakımından şeffaflık (doğru tanıtıma),
 • Binaların tasarımı, inşası, yenilenmesi ve yıkımında sürdürülebilirlik,
 • Korunan ve hassas alanlar ve tarihi miras ilgili imar gerekliliklerine ve yasalara uyma,
 • Doğal ve sürdürülebilir materyallerin ve uygulamaların kullanımı,
 • Satın alınan toprak, su ve mülkiyet hakları yasalara ve yerelde yaşayanların haklarına uygun olmalıdır. Önceden bilgi verilmeli ve onayları alınmalıdır.
 • Destinasyonlardaki sürdürülebilir turizm planlaması ve yönetimi çalışmalarını destekleme,
 • Yerel alt yapının ve sosyal toplulukların gelişimlerini aktif olarak destekleme,
 • İstihdam ve ilerlemede yerel halka eşit fırsat sunma,
 • Satın alma süreçlerinde yerel tedarikçilere öncelik verme,
 • Bölgenin doğasına, tarihine ve kültürüne uygun sürdürülebilir ürün ve hizmetleri destekleme,
 • Çocuklar, ergenler, kadınlar, azınlıklar ve diğer savunmasız gruplara yönelik ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşı bir politika uygulama,
 • Yönetim pozisyonları da dahil olmak üzere, cinsiyet, ırk, din ayrımı yapmaksızın işletmede herkese eşit istihdam olanakları sunma,
 • Çalışma haklarına saygı duyma, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlama, çalışanlara en az asgari ücret ödeme, düzenli eğitim, deneyim ve ilerleme fırsatları sunma,
 • İşletme faaliyetinde komşu topluluklara yiyecek, su, enerji, sağlık veya sanitasyon gibi temel hizmetlerin verilmesini tehlikeye atmama,
 • İşletme faaliyetlerinin, arazi ve su kaynaklarının kullanımı, geçiş hakkı, ulaşım ve barınma gibi kaynaklara erişimi engellememesi,
 • Destinasyonun doğru tanıtımı için yerel rehberlerle çalışma, kültürel mirasın korunmasına katkı sunma, yerel halkın buralara erişimini engellememe,
 • Fikri mülkiyet haklarına saygı duymak kaydıyla, operasyonda, tasarımda ve dekorasyonda geleneksel, çağdaş ve yerel otantik kültürün kullanımı,
 • Yerel ve uluslararası yasaların izin verdiği durumlar dışında tarihi ve arkeolojik eserler sergilememe.
 • Yiyecek, içecek, inşaat malzemeleri ve sarf malzemeleri dahil olmak üzere tüm satın almalarda sürdürülebilir tedarikçileri ve ürünleri tercih etme,
 • Gıda, sarf ve tek kullanımlık ürünlerin satın alımı süreçlerini dikkatle yönetme,
 • Enerji tüketimini sürekli olarak ölçerek tüketimi en aza indirme ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için çaba gösterme,
 • Su riski değerlendirmesi yaparak tüketimi ölçmek ve en aza indirmek için adımlar atma
 • Sera gazı emisyonunu ölçerek bundan kaçınmak veya en aza indirmek için prosedürler uygulama,
 • Nakliye gereksinimlerini azaltma ve daha verimli alternatifleri kullanma,
 • Çevreye veya yerel halka zarar vermeyecek atık su yönetimi ve suyun arıtılarak yeniden kullanımı,
 • Atık ölçümü yaparak atığı azaltma mekanizmaları oluşturma, atık bertarafının çevreyi ve yerel halkı olumsuz etkilemesinin önüne geçme,
 • Pestisitler, boyalar, yüzme havuzu dezenfektanları ve temizlik malzemeleri de dahil olmak üzere zararlı maddelerin kullanımını en aza indirme,
 • Gürültü, ışık, yüzey akışı, erozyon, ozon tabakasını incelten maddeler, hava, su ve toprak kirleticilerden kaynaklanan kirliliği en aza indirmek için uygulamalara sahip olma,
 • Uygun mülk yönetimi ile biyoçeşitliliği koruma. Doğal korunan alanlara ve biyolojik çeşitlilik değeri yüksek alanlara özellikle dikkat etme, doğal ekosistemlerdeki herhangi bir rahatsızlığı en aza indirme, rehabilite etme ve koruma yönetimine telafi edici katkılar sunma,
 • Doğal yapıyı bozabilecek istilacı türlere karşı mücadele etme, yaban hayatını etkilemeyen sorumlu bir işletme anlayışı, hiçbir vahşi hayvan türü edinmeme, yetiştirmeme veya esir tutmama. Tüm vahşi ve evcil hayvanların barınma, bakım ve kullanımı en yüksek hayvan refahı standartlarını karşılama,
 • Yasa dışı olarak yapılan avlanmanın bir parçası olmama, bunları toplamam, tüketmeme, sergilemem ve satın almama.

Oteller ve tur operatörleri için ayrı yönergeler

GSTC, söz konusu kuralların hayata geçirilmesi noktasında oteller ve tur operatörleri için iki ayrı yönerge hazırladı. Bu yönergelerde, yukarıda sıralanan ana başlıklar maddeler halinde açıklanıyor. Oteller ve tur operatörleri için oluşturulan yönergelerden çok büyük bir kısmının aynı olduğu, sadece bazı spesifik alanlarda bu maddelere eklemeler ve çıkarmalar yapıldığı görülüyor.

 • Otellere yönelik GSTC kriterlerini indirmek için buraya tıklayın.
 • Tur operatörlerine yönelik GSTC kriterlerini indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye’deki uygulaması nasıl olacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığının veya TGA’nın konuyla ilgili aydınlatıcı bilgiler paylaşması bekleniyor.

Diamond Vision
Diamond Vision
diamondvision.com.tr

Diamond Vision, müşterilerimizin bizden talep ettikleri hizmetleri sağlamak adına çalışmalar yapan; danışmanlık, denetim ve belgelendirme şirketi olarak kurulmuştur.

İlgili Mesajlar
Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlendi *

Hızlı Teklif Alın!

En hızlı teklifi verelim, en hızlı denetleme sürecini hemen başlatalım.