KVKK Uyum Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı temelde, ülkemizde yürürlükte olan KVKK ile ilgili süreçlerin yönetilmesinde, organizasyonlara yardımcı olan, yol gösterici bir hizmettir. Türkiye’de Kişisel Verilen Korunması Kanunu, 2016 yılından beri yürürlüktedir. Bu noktada, kişisel veriler toplayan ve saklayan firmalar için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı da son yıllarda yükselen ihtiyaçlardan biridir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir? 7 Nisan 2016 tarihli, 6698 sayılı kanun ülkemizde, kişisel verilerin korunması özelinde yürürlüğe giren ilk resmi kanun olma özelliğini taşımaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, özellikle firmalar için yeni yasal sorumluluklar ortaya çıkmıştır. Genel hatlarıyla Avrupa Birliği’nde uygulanan kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalarla örtüşen 6698 sayılı kanun, AB yasalarına benzese bile, tam bir kopyası değildir. Daha ziyade, AB yasaları ile Türkiye yasalarının birbirleriyle uyumu korunmak suretiyle, kişisel verileri koruma üzerine geliştirilmiş ulusal veri koruma yasası olarak tanımlanabilir. Zira Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve T.C. Anayasası’nda yer alan hükümler doğrultusunda son şeklini almıştır. Bu noktada, Türk hukuk sisteminde, ileri teknoloji ve bilgi iletişim araçlarıyla ilgili, eksikliği bariz olarak hissedilen bir boşluğu doldurmuştur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı Nedir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı hizmetleri ile firmaların, Anayasa ve TCK ile birlikte, bu yasa özelinde yerine getirmesi gereken yükümlülükler konusunda rehberlik sağlanmaktadır. Şirketlerin, kişisel verileri saklaması, işlemesi ve kullanmasına ilişkin birçok adımda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na riayet etmeleri zorunludur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı ile bu adımların her birinde, doğru ve yasal adımlar atılması kolaylaşır. Kişisel Veri Nedir? Türkiye’de uygulanan yasada, kişisel veri; herhangi bir kimliği belirlenebilir veya belirlenmiş gerçek kişiye ait her türlü bilgi parçası olarak şeklinde tanımlanmaktadır. Bu noktada, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı kapsamında, firmaların alacakları destek, birçok farklı noktada işe yaramaktadır. Kişisel verilerin tanımını detaylandırarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı hizmetlerinin kapsamını daha açık biçimde ortaya konulabilir. “Sadece bireyleri tanımlamak için kullanılabilecek ad, soyad, doğum yeri ve tarihi ile değil aynı zamanda onların zihinsel, psikolojik, fiziksel, kültürel, ekonomik, sosyal ve benzeri özellikleriyle ilgili veriler.” Türkiye’deki kanuna göre, kişisel veri kapsamında değerlendirilebilir. Tanımı, örneklerle açıklayacak olursak; “İsim, telefon numarası, araç plaka numaraları, sosyal güvenlik numaraları, pasaport numaraları, CV´ler, fotoğraflar, video ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler dolaylı olarak bir kişiyi tanımlamak için kullanılabilir. Bu nedenle bu tür bilgilerin hepsi  birer kişisel veri olarak tanımlanır.” Veri sorumlusu adı verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu verilerle ilgili birçok süreçte, resmi yükümlü olarak sürece dahil olmaktadır. Veri Sorumlusu Nedir? Veri sorumlusu, yükümlülükleri KVKK yasasında açıklanan gerçek veya tüzel kişilerdir. Buna göre veri sorumlusu; toplanacak nitelikli kişisel verilerin saklanması, işlenmesi, kayıt altına alınması, korunması gibi süreçlerde belli yükümlülükleri bulunan kişidir. Ayrıca aydınlatma, veri güvenliği, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi gibi durumlar, veri sorumlusunun yükümlülük alanına girmektedir. Ayrıca veri sorumlusu, yasalar uyarınca; kişisel verilerin işlenmesiyle alakalı yöntem ve amaçları ortaya koymalıdır. Bu noktada, veri sorumlusunun, kişisel veri işleme sürecinde hangi faaliyetin ne amaçla ve ne şekilde (neden ve nasıl) yapılacağını cevaplayan kişi olması beklenir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı Neden Gereklidir? Bu detaylı tanım ve örnekleri göz önüne aldığımızda, yasal sorumluluklara uygun hareket edebilmek adına, her sektörden firma için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı ihtiyaçtır. Zira örneklerden anlaşılacağı üzere, kişisel verinin tanımı, gerekçelere ve yasaya dayanarak, genişleyebilecek özelliktedir. Aynı şekilde şirketlerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülükleri de çok farklı ve geniş kapsamlı olabilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı sayesinde, bu kanuna özgü sorumluluklarda yapılacak hatalar ve dolayısıyla yasa ihlallerinin önüne geçilmiş olur. Günümüzde farklı sebeplerle, hemen her şirket, müşterilerinin veya çalışanlarının kişisel verilerini saklamakta ve işlemektedir. Şirketlerin kullandıkları ve topladıkları bilgilerin türü, faaliyet alanına ve çeşitli sebeplere dayanarak değişkenlik gösterebilmektedir (ırk, din, cinsel yaşam, biyometrik-sağlık verileri vb.). Ancak şirketlerin bu kişisel verileri toplarken ve kullanırken, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yüklendikleri sorumlulukların bilincinde, yasalara uygun hareket etmeleri şarttır. Örneğin: kişisel veri toplayan firmaların, veri denetçisi kişi veya kurumlarla çalışması gerekmektedir. Ayrıca kişisel verilerin kayıtları tutulurken, KVKK’da çizilen usule göre hareket edilmesi gerekir. Bu sayede, yine KVKK kapsamında, veri denetçileri yasal sınırların dışında, veriler üzerinde herhangi bir eylem yapamaz. Yetkisi olmayan kişilerin, verilere erişimi engellenmiş olur. Veri denetçileri ve şirketler, teknik ve idari anlamda bu önlemlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı ile verilerin toplandığı ilk aşamadan itibaren, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanmış olur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı İle Yaptırım Tehlikesinden Kurtulmak Mümkün Nisan 2016´da KVKK, yürürlüğe girmiş ve şirketlere uyum için altı aylık bir süre verilmiştir. Buna göre, yasada öngörülen veri işleme şartlarına uymayan firmalara çeşitli yaptırımlar getirileceği açıklamıştır. Dolayısıyla şirketlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı ihtiyacı, önem kazanmıştır. Şirketlerin KVKK üzerinde çok daha duyarlı hareket etmesi artık kaçınılmazdır. Kısacası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı hizmeti, her şirketi ilgilendiren kapsamı ve yeni ortaya çıkmış olması nedeniyle, uyum sağlaması yasalarca zorunlu hale getirilen KVKK’ya uygunluk sürecinde, kilit rol oynamaktadır. Daha fazla bilgi için bize ulaşın: 

Merkez Ofisimiz

Adres: Tahılpazarı Mh. 465 Sk. Seher Yerebakan İşhanı No:4/306 K:3 D:30 Muratpaşa/ANTALYA Pzt-Cts 9.00-18.00 Pazar KAPALI Email:  info@diamondvision.com.tr Telefon: +90 (552) 951 65 57

Hızlı Teklif Alın!

En hızlı teklifi verelim, en hızlı denetleme sürecini hemen başlatalım.