ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ’ nin kuruluş amacı; işletmenin mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek ve bir nevi işletmenin kullanma kılavuzunu oluşturarak her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçleri yaratmaya çalışmaktır. Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.

Ürün veya hizmetin üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen dönemde müşteri istek ve beklentilerini (kalite) süreklilik sağlayacak şekilde proseslerinde disiplinli bir şekilde işleyerek müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Uygulamalarının tümüne ISO 9000 / ISO 9001:2008 Standardı denir.

ISO 9001:2008 Standardının temel odağı müşteridir. Müşteri memnuniyetine uygun çalışılmasını hedefler, ona yönlendirir. Müşteri memnuniyeti ilkesine uluslararası standartta sahip çıkılmış ve her işin müşteri isteklerine uygun şekilde oluşturulmasını istenmiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ‘nin Prensipleri
1) Müşteri odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır. Bu nedenle kuruluşlar, mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını karşılamalı ve müşteri isteklerini aşmaya istekli olmalıdır.

2) Liderlik: Liderler kuruluşta amaç ve yönetim birliğini oluşturur. Liderler, kuruluşun hedeflerine ulaşılması için çalışanların tam katılımının sağlandığı kuruluş içi ortam oluşturmalı ve sürdürmelidirler.

3) Çalışanların katılımı: Her seviyedeki çalışanlar kuruluşun temelini oluşturur. Onların tam katılımı, yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar.

4) Proses (süreç) yaklaşımı: İstenen sonuca, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiğinde daha verimli olarak ulaşılır.

5) Yönetimde sistem yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesinde kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunur.

6) Sürekli iyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun sürekli hedefi olmalıdır.

7) Karar vermede gerçekçi yaklaşım: Etkin kararlar verilerin ve bilginin analizine dayanır.

8) Karşılıklı yararlar sağlayan tedarikçi ilişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine bağımlıdır. Karşılıklı yararların gözetildiği bir ilişki her iki tarafın da değer yaratma yeteneğini artırır.

Bu sekiz kalite yönetim ilkesi ISO 9000 standart serisi içindeki kalite yönetim standartlarının temelini oluşturur.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Maddeleri
1.KAPSAM

2.ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR

3.TERİMLER VE TARİFLER

4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 GENEL ŞARTLAR
4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
4.2.1 GENEL
4.2.2 KALİTE EL KİTABI
4.2.3 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ
4.2.4 KAYITLARIN KONTROLÜ

5.YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3 KALİTE POLİTİKASI
5.4 PLANLAMA
5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

6.KAYNAK YÖNETİMİ
6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2 İNSAN KAYNAKLARI
6.3 ALT YAPI
6.4 ÇALIŞMA ORTAMI

7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME
7.4 SATIN ALMA
7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU
7.6 İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ

8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1 GENEL
8.2 İZLEME VE ÖLÇME
8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
8.4 VERİ ANALİZİ
8.5 İYİLEŞTİRME

Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.

Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.

İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.

Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.

Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.

Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.

Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.

Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.

Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.

Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.

Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.

Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.

Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.

Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.

Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.

ISO 9001 Standardı’nın bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu sebeple sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır.

ISO 9001:2008 Standardı her türlü işletmeye kurulabilir ve uygulanabilir bir yapıda oluşturulmuş bir standart olup, makine, kimya, gıda, üretim, Ar-Ge, temizlik, güvenlik, sağlık, enerji, uzay, havacılık, otomotiv, ithalat, ihracat kullanıldığı başlıca sektörlerdir.

Firma Adı*

Firma Ünvanı*

Firma Adresi*

Varsa belgelendirme kapsamında diğer adres

Vergi Dairesi*

Vergi Numarası*

Firma Telefon*

Firma Eposta*

Firma Fax

Talep Edilen Hizmet Türü

Belgelendirme Talep Edilen Standard(lar)

Mevcut sistem belgeniz varmı? Varsa hangi kuruluştan alındı?

Varsa çalıştığınız danışmanın adı-soyadı ve/veya firma adı


İrtibat Kurulacak Kişi

Ad Soyad*

Telefon*

Eposta*

İletmek istediğiniz ek bilgiler

©2020 Diamond Vision - Danışmanlık, Denetim ve Belgelendirme Hizmetleri

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?